Hur ska man tänka kring fasadfärgen?

Färgen på en fasad spelar en stor roll för hur byggnaden uppfattas och dess långsiktiga hållbarhet. Det är viktigt att förstå hur olika färger påverkar husets och omgivningen och vilka saker som är värda att prioritera för att både försköna och skydda din fastighet.

Genom att ta hänsyn till faktorer som bostadens stil, materialtyp och omgivningen kan du göra ett välgrundat val som höjer din fastighets estetiska värde samtidigt som det bidrar till längre livslängd. Denna artikel ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att göra det bästa valet av fasadfärg för just ditt hem.

Viktiga saker att tänka på

Vid val av fasadfärg bör du fundera över några saker lite extra. Dessa kan påverka allt från husets utseende till hur mycket underhåll som kommer att krävas över tid.

Anpassa till arkitekturen

Färgvalet bör funka med husets övergripande stil. En modern byggnad kan till exempel bära upp starkare och mer distinkta färger än en äldre, mer traditionell byggnad.

Tänk på omgivningen

Se till att färgen du väljer passar in i omgivningen. En färg som ser fantastisk ut i en miljö kan kännas helt fel i en annan. Tänk på trädgården, andra byggnader i närheten och landskapet runt huset.

Välj rätt kvalitet

Det lönar sig att investera i högkvalitativ färg. Det kan vara frestande att välja ett billigare alternativ men att investera i en högkvalitativ färg kan minska behovet av frekvent underhåll. Kvalitetsfärger erbjuder bättre skydd mot väder och vind vilket är A och O för fasadens hållbarhet.

Förstå underhållsbehovet

Var medveten om underhållsbehovet som följer med valet av färg. Vissa färger kan kräva mer regelbunden rengöring eller ommålning än andra. En mörkare färg kan till exempel dra till sig mer damm och smuts vilket kan kräva mer frekvent underhåll.

Testa färgen innan du målar om

Innan du målar om din fasad är det klokt att först testa färgen. Detta är särskilt viktigt då det hjälper dig att se hur färgen ter sig under olika ljusförhållanden och mot fasadens material. Ett smart sätt att göra detta är att måla upp små ytor direkt på fasaden eller på lösa brädor som du sedan kan placera mot fasaden. Detta ger dig en realistisk uppfattning om det slutliga resultatet.

För de som planerar att genomföra arbeten som inkluderar fasadmålning och fasadputs Stockholm (eller i någon annan del av landet) kan det också vara klokt att också fundera över hur färgen kommer att se ut på putsytan. Genom att börja med testområden kan du se hur väl färgen fäster på underlaget och om den ser bra ur.

Kontrollera eventuella krav på bygglov

Beroende på var i landet du bor kan reglerna kring bygglov variera och i vissa fall krävs det tillstånd för att ändra fasadens färg. Detta är särskilt relevant om ditt hus ligger i ett område som är kulturhistoriskt viktigt eller om det finns en detaljplan.

För att följa gällande regler bör du kontakta din kommun för att få information om vad som gäller för din fastighet. Kommunen kan ge dig vägledning och informera om de specifika krav som finns för att få ett bygglov. Det är viktigt att ha klart för sig dessa regler innan du påbörjar något arbete för att undvika onödiga förseningar och eventuella böter eller andra konsekvenser.

Så mycket färg behövs det

Vid planering av ommålning av din fasad är det viktigt att beräkna hur mycket färg som behövs. För att göra detta börjar du med att mäta ytan på fasaden i kvadratmeter. När du har detta mått multiplicerar du det med antalet strykningar som krävs för att uppnå önskat resultat.

Du måste utöver detta även veta hur många kvadratmeter den färg du planerar att använda dig av räcker till. Denna information finns oftast på färgburken. Genom att dela den totala ytan (i kvadratmeter) som ska målas med täckningsförmågan per liter färg får du reda på den totala mängden färg som behövs för projektet.