Så underhåller du ditt tak på bästa sätt

Ett väl underhållet tak kan vara skillnaden mellan ett tak som kan skydda ditt hem mot väder och vind eller inte. Med regelbunden kontroll och underhåll kan du förlänga takets livslängd och förebygga kostsamma reparationer i framtiden.

Här nedanför idag kommer vi att gå igenom grundläggande tips och råd för hur du själv kan se till att ditt tak förblir i toppskick år efter år.

Se till att rengöra taket regelbundet

Regelbunden rengöring av taket är en viktig del av underhållet som bidrar till både takets estetiska utseende och dess funktionella livslängd. Att hålla taket rent från löv, grenar och annat skräp är något som du bör se till att göra under jämna mellanrum. Dessa kan nämligen blockera takets dräneringssystem och orsaka vattenansamlingar som med tiden kan leda till fuktskador och läckage.

Vidare är det klokt att regelbundet kontrollera och rensa dina takrännor. Detta garanterar att regnvatten kan rinna fritt och inte stannar kvar på taket längre än nödvändigt. Om du skulle märka att det växer alger eller mossa på taket bör detta också åtgärdas. För detta ändamål kan ett milt algmedel appliceras för att säkert och effektivt ta bort dessa växter utan att skada takmaterialet.

Skotta taket vid behov på vintern

Under vintermånaderna är det viktigt att inte glömma bort att skotta taket om behov för detta skulle finnas.

Snöns tyngd kan nämligen i värsta fall leda till att taket ger vika vilket kan resultera i allvarliga skador och problem. Regelbunden skottning av snö hjälper också till att förebygga risker som frostsprängning där isbildning kan skada takmaterialet och kan orsaka läckage.

Se till att vinden är tillräckligt ventilerad

Att upprätthålla god ventilation på vinden är även detta något som du bör försöka eftersträva för att skydda ditt tak mot potentiella skador och förlänga dess livslängd.

När vinden inte är tillräckligt ventilerad kan värmen byggas upp under sommarmånaderna vilket skapar en risk för att takmaterialen åldras snabbare än normalt. Detta kan i sin tur leda till sprickbildning och andra skador på taket.

Besikta taket regelbundet

Regelbunden besiktning av taket är slutligen även något som du bör göra under jämna mellanrum. Denna process innebär att du noggrant undersöker takets skick för att identifiera eventuella skador eller tecken på slitage. Det är rekommenderat att genomföra en sådan besiktning minst två gånger per år, helst under våren och hösten. Under besiktningen bör du titta efter sprickor, potentiella problem samt hur taket ser ut på vinden.

Om du under besiktningen upptäcker något som behöver åtgärdas, eller om du märker att hela taket behöver ersättas, är det viktigt att snabbt åtgärda detta för att undvika läckage och ytterligare skador och problem. Detta gör du enklast genom att anlita en kunnig takläggare.

Hur mycket det kan kosta för dig att få hjälp från en takläggare beror lite på var någonstans i landet du bor. För att ta Stockholm som exempel så kan vi säga att kostnad för att byta takpannor i Stockholm kan variera ganska kraftigt. Men det kan också variera en del mellan olika städer och orter runt om i landet. Vår rekomendation är därför att du inhämtar offerter från några olika aktörer så att du lättare kan jämföra priser och utbud.